AGENDA

25 maja 2021 (wtorek)

Wystąpienia otwierające:

9.40 I. Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes, Związek Banków Polskich

9.45 II. Marek Zagórski, Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

10.00 III. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Sesja I: Kompetencje nowoczesnego społeczeństwa: budowa i rozwój umiejętności, poszukiwanie innowacji, pokonywanie barier

10.15 I. Wystąpienie wprowadzające: Kształcenie na potrzeby gospodarki 4.0 –  Wojciech Cellary, Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

10.35 II. Prezentacja raportu: Standard Usług Zdalnego Uczenia się, Piotr Piasecki, Prezes Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych

10.55 III. Panel dyskusyjny: 

1. Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes, Związek Banków Polskich (moderator)
2. Mieczysław Groszek, Prezes, Fundacja Polska Bezgotówkowa
3. Jowita Michalska, Dyrektor Zarządzająca, Digital University
4. Konrad Maj, Kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech, Profesor, SWPS
5. Grzegorz Mazurek, Profesor, Rektor, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Sesja II: Transformacje przedsiębiorstw w drodze do Gospodarki 4.0

11.55 I. Prezentacja raportu: Rynek IT i Telekomunikacji w Polsce 2020, Andrzej Dulka, Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

12.15 II. Wystąpienie wprowadzające: Katarzyna Śledziewska, Profesor, DeLabUW

12.35 III. Panel dyskusyjny:
1. Piotr Alicki, Prezes Zarządu, KIR S.A., (moderator) 
2. Andrzej Sobczak, Profesor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
3. Adam Marciniak, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski
4. Andrzej Grochowalski, Chief Information Officer, InPost
5. Wiesław Gorzelak, VP Operations, Dell Technologies

Sesja III: Ludzie i maszyny – człowiek w świecie AI

13.35 I. Raport: Sztuczna inteligencja w Polsce – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? Raport State of Polish AI 2021, Piotr Mieczkowski, Dyrektor Zarządzający, Fundacja Digital Poland

13.55 II. Panel dyskusyjny:

1. Dariusz Piotrowski, VP Sales, General Manager Poland, Dell Technologies (moderator)
2. Kamil Konikiewicz, Dyrektor Biura Rozwoju Sztucznej Inteligencji, PKO Bank Polski
3. Marek Michalewicz, Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
4. Krzysztof Mędrala, Prezes, MedApp
5. Marcin Waszczuk, MTC Cloud Architect Data & AI, Microsoft
6. Marek Młyniec, Partner, PwC

14.55

Podsumowanie Kongresu

25 MAJA 2021, ONLINE 

XVI Kongres Gospodarki
Elektronicznej

W drodze do Gospodarki 4.0

nowoczesne społeczeństwo, nowoczesne przedsiębiorstwa, nowoczesne państwo