RADA PROGRAMOWA

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes, Związek Banków Polskich

Adam Marciniak

Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski

Paweł Jakubik

Przewodniczący, Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich

Piotr Alicki

Prezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa

Mieczysław Groszek

Prezes, Fundacja Polska Bezgotówkowa

Bartosz Ciołkowski

Dyrektor Generalny, Mastercard Europe

Bartłomiej Nocoń

Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich

Andrzej Dulka

Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Andrzej Sobczak

Doktor habilitowany, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Adam Tochmański

Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski

Wojciech Cellary

Profesor nauk technicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Mirosław Kutyłowski

Profesor nauk matematycznych, Politechnika Wrocławska

Konrad Maj

Kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech, SWPS

Krzysztof Kotyniewicz

Prezes Zarządu, Polski Związek Głuchych

Anna Grabowska

Dyrektor Generalna, Fundacja Promyk Słońca

Piotr Wiśniewski

Dyrektor Zarządzający, DB77

Jowita Michalska

Dyrektor Generalna, Digital University

Katarzyna Śledziewska

Dyrektor Zarządzająca, DELab UW

Dariusz Piotrowski

Wiceprezes Zarządu, Dell Technologies Polska

Karol Mazurek

Dyrektor Zarządzający, Accenture

Marek Młyniec

Partner, PwC

25 MAJA 2021, ONLINE 

XVI Kongres Gospodarki
Elektronicznej

W drodze do Gospodarki 4.0

nowoczesne społeczeństwo, nowoczesne przedsiębiorstwa, nowoczesne państwo