25 MAJA 2021, ONLINE

XVI Kongres Gospodarki
Elektronicznej

W drodze do Gospodarki 4.0

nowoczesne społeczeństwo, nowoczesne przedsiębiorstwa, nowoczesne państwo

Do rozpoczęcia kongresu pozostało

Dni
Godzin
Minut
Sekund
O KONGRESIE

TRANSMISJA
ONLINE

16 EDYCJA

5 KATEGORII
NAGRÓD

KLUCZOWE TEMATY

BUDOWA KOMPETENCJI
CYFROWYCH

transformacje przedsiębiorstw w drodze do Gospodarki 4.0

ludzie i maszyny
– człowiek w świecie AI

PRELEGENCI
RADA PROGRAMOWA

ORGANIZATORZY

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI

25 MAJA 2021, ONLINE

XVI Kongres Gospodarki
Elektronicznej

W drodze do Gospodarki 4.0

nowoczesne społeczeństwo, nowoczesne przedsiębiorstwa, nowoczesne państwo